Aarhus Universitetshospital Risskov

Aarhus Universitetshospital Risskov

Rådgivning i forbindelse med fortsatte ny-, om- og tilbygninger på Aarhus  Universitetshospital Risskov (AUH Risskov) fredede bygninger. 

Psykiatri- og socialområdet varetager indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. 
Regionen driver desuden en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og en lang række tilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Projekterne på AUH Risskov har blandt andet omfattet flugtsikring, elektronisk overvågning, ombygning af Ungdomspsykiatrisk Afsnit, ombygning af døgnafsnit, tilbygning til Center For Spiseforstyrrelser, udskiftning af ABA-/ABDLanlæg, udskiftning af asbestlofter, udførelse af nye sengepladser, nyt frostrum og raskeskab i centralkøkken, ind- og udvendig renovering af lægerækkehusboliger, facade- og gavlrenovering på bygninger osv. 

Disse mange opgaver har givet en stor erfaring i om- og tilbygninger på et hospital, hvor den daglige drift ikke forstyrres, mens byggeriet står på. 

Stokvad har herved erhvervet sig stor viden og ekspertise indenfor registrering, projektering og byggestyring af byggeopgaver på et stort hospital samt indenfor fredede bygninger.