Aarhus Havn, Foderstofsilo

Aarhus Havn, Foderstofsilo

3. parts kontrol af statiske beregninger og projekttegninger for foderstofanlæg til opførelse på Tongavej, Aarhus Havn. 

Anlægget omfatter ca. 1.035 m² bebygget areal, volume inkl. siloer 19.335 m³ med bygninger i op til 35 meters højde. 

Byggeriet er projekteret af tyske rådgivere og skal opføres af tyske entreprenører. Byggeriets danske bygherrerådgiver er Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma, og 3. partskontrollen er gennemført i samarbejde med denne samt bygningsmyndighederne ved Aarhus Kommune.