Aarhus Havn, Containerterminal Øst

Aarhus Havn, Containerterminal Øst

I forbindelse med Cargo Service Container Terminals udvidelse på Aarhus Havns sydhavn er der i totalentreprise udført følgende nævnte bygninger: 

Bygning 1 - Kamerabygning 
Funktion: Portbygning (automatisk registrering af colli) 
I alt 180 m² og etagehøjde 8,5 m.

Bygning 2, A1, A2 og B - Container reparation 
Funktion: Reparationsbygning og personalefaciliteter 
Bygn. A1: Uopvarmet lagerhal 
Bygn. A2: Opvarmet lagerhal (opvarmet til max. +15gr.) 
Bygn. B2: Personalefaciliteter knyttet til bygning A 
I alt 735 m² og etagehøjde 11 m.

Bygning 3, A, B, C, CFS samt udvidelsesmulighed D-L 
Funktion: Lagerhaller 
Bygn. A og B samt D-L: Uopvarmet lagerhal 
Bygn. C: Frostfri lagerhal (opvarmet til max. +5gr.) 
I alt 5.700 m² og etagehøjde 7 m.

Bygning 4, A, Personale/Administrationsbygning 
Funktion: Administration, kantine og omklædningsfaciliteter 
I alt 1.440 m² fordelt på 3 etager. 

Bygning 5. Gate Ekspedition 
Funktion: Administration og ekspedition 
I alt 120 m² og etagehøjde på 5 m.

Bygning 6, A og B. Servicebygning 
Funktion: Service og værkstedsbygning 
Bygning A: Opvarmet hal (opvarmet til max. +15gr.) 
845 m² og etagehøjde på 18,5 m. 
Bygning B: Opvarmet hal (opvarmet til max. +15gr.) og personalefaciliteter. 
345 m² og etagehøjde på 8 m.