Aagaard Gynækologi & Fertilitet

Aagaard Gynækologi & Fertilitet

Den nye private speciallægeklinik Aagaard Gynækologi & Fertilitet i Skejby indrettes med operationsstuer og sengestuer, således at bygherre vil være endnu bedre i stand til at levere effektiv og nærværende behandling. Derudover bygges der også laboratorier og administration. 

Klinikken vil kunne foretage 5000 undersøgelser, 150 operationer under indlæggelse og 800 ambulante operationer om året. 

I projekteringen såvel som i byggefasen har der været fokuseret meget på kvaliteten af det færdige resultat, herunder overflader, således bygningen lever op til de funktionskrav, som bygherre ønsker.