Prækvalifikation - Ny Overlund skole

Projektet omhandler opførelse af ny skole, SFO og klub samt renovering af hal i Overlund, så der dannes et helt nyt kultur- og samlingssted for lokalområdet fremover. Det nye samlingssted skal, som skolen og hallen i dag, danne ramme om undervisning og foreningsidræt, men der skal også skabes plads til nye idrætsgrene og de borgere, som slet ikke er organiserede i foreningslivet. Den nye skole skal være klar til brug i 2022 med plads til 750 elever fra 0.-9. klasse fra skoledistriktet og idrætsfaciliteter til de lokale foreninger.

 

TEAM:
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
Arkitekt: Quattro Arkitekter
Landskabsarkitekt: Labland Arkitekter
Ingeniør: Stokvad rådgivende Ingeniører A/S
Ingeniør: Viborg Ingeniørerne
Rådgiver: V2C – Value 2 Construction