Kursus dag

Stokvad havde i sidste uge valgt at investere en dag til at introducere deres konstruktionsingeniørerne for beregningsprogrammet FEM-Design og herunder FEM-modelleringsprogrammer.

FEM-Design er et beregningsprogram, som bygger på Finite Element Metoden (FEM), der er en metode til at bestemme en numerisk løsning af differentialligninger. 

I modsætning til en håndberegning, hvor bygningen simplificeres på en sådan måde, at ingeniøren kan beregne disse, kan der, ved anvendelse af et FEM modelleringsprogram (som f.eks. FEM-Design, Robot m.fl.), opnås en mere kompleks løsning af bygningen. Løsningen sker ved, at hele bygningen (eller dele af denne) modelleres i programmet, hvorved beregningen kommer tættere på den egentlige bygnings virkemåde. 

Byggeriet er i udvikling, hvor der i højre grad forekommer komplekse bygninger som kan tilgodese bygningens anvendelse. Dette kommer til udtryk ved eksempelvis boligbyggerier, hvor der etableres erhverv eller parkering under. Ved erhverv og/eller parkering stilles der større krav til åbne rum, der bevirker til større afstand mellem de bærende konstruktioner. Overgangen fra boligerne til erhverv/parkering bevirker ofte til mere komplekse løsninger af de bærende konstruktioner, som nogle gange kan optimeres ved anvendelse af FEM beregningsprogrammer. Ved anvendelse af FEM-modelleringsprogrammer er det særdeles vigtig at have styr på de statiske randbetingelser og det statiske system. 

Stokvads konstruktionsingeniører blev guidet godt igennem FEM-modelleringsprogrammerne og har nu en bedre forståelse for hvor gavnlige disse programmer kan være for den daglige arbejdsgang.