Certificeret statiker er klar til endnu et år

Vores certificeret statiker Henrik Krogh Sloth er klar til endnu et år!

Som certificeret statiker og/eller certificeret brandrådgiver skal man hvert år gennem det, der kaldes en “årsovervågning” for at certificeringsorganet, i dette tilfælde Dancert, kan sikrer, at den certificerede efterlever de høje krav, der stilles til virket.

Henrik Krogh Sloth har netop bestået dette årlige tjek og kan forsætte arbejdet som certificeret statiker til konstruktionsklasse KK2, KK3-4 samt tredjepartskontrol.