Certificeret brandrådgivning og certificeret statikerrådgivning

Stokvad er helt klar til de nye regler vedr. byggesagsbehandling som træder i kraft 01.01.2020.