Bindesbøll, Risskov

Tagudskiftning og miljøsanering er i fuld gang i de gamle bygninger på Bindesbøll, Risskov og hovedprojektet udsendes inden jul i år.

De gamle bygniner er ved at blive forvandlet fra pykiatrisk hospital til nye almennyttige boliger.