Thomas Kristensen

Thomas Kristensen

  • Studentermedhjælper - Kandidatstuderende - Diplomingeniør
  • VVS
  • Energi & Indeklima

Uddannelse:

Diplomingeniør i bygningsdesign fra Aarhus Universitet 2022.

Under uddannelse - Kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet, færdiguddannet i 2024.

Erfaring:

Praktik 5. semester ved Stokvad i efteråret 2020.

Generel erfaring med diverse energiberegninger og indeklimasimuleringer.

Erfaring med simulering af varmetab gennem kuldebroer og linjetab.

Erfaring indenfor simulering og beregning af fugttekniske forhold i konstruktioner.