Søren Rosenkrands Froberg

Søren Rosenkrands Froberg

  • Bygningskonstruktør

Uddannelse:

Bygningskonstruktør fra VIA University College Aarhus i 2015.

Autorisation:

IKT-Koordinator og -leder, MOLIO, Byggeriets Videnscenter, 2018.

Erfaring:

Generel erfaring siden 2015 i rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor projektering/modellering af bærende konstruktioner, for boligbyggeri, restaurationer, industrikøkkener, erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri indenfor unge- og ældresektoren.

Erfaring med IKT, Revit, kvalitetssikring, kollisions- og konsistenskontrol og mængdeudtræk samt verificering

Fungerer som ad-hoc specialist indenfor modellering, men med fokus på bærende konstruktioner.

Bred erfaring med byggeri og pladsstyring. 

Søren har været en del af Stokvad siden marts 2016.