Rasmus Pedersen

Rasmus Pedersen

  • Bygningskonstruktør

Uddannelse:

Bygningskonstruktør fra VIA University College Aarhus i 2016.

Erfaring:

Generel erfaring siden 2016 med arkitektprojektering og nu ved rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor projektering af VVS-installationer og konstruktioner, for bolig-, restaurations-, industrikøkken-, erhvervs- og institutionsbyggeri. 

Erfaring med digital projektering, IKT, tværfaglig kontrol, udarbejdelse af tegningsmateriale. 

Rasmus har været en del af Stokvad siden august 2019.