Lotte Stokvad

Lotte Stokvad

  • Direktør - Partner - Teknikumingeniør

Uddannelse:

Teknikumingeniør fra Århus Teknikum i 1989.

Autorisation:

Godkendt koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladsen.

Erfaring:

Generel erfaring siden 1990 i rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor projektering af installationer i boligbyggeri, restaurationer, industrikøkkener, psykiatriske afsnit, erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri indenfor unge- og ældresektoren.

Erfaring med bygherrerådgivning, projekteringsledelse, byggestyring, økonomistyring, byggeledelse og tilsyn.

Er arbejdsmiljøuddannet og sidder i Dansk Industris specialudvalg for arbejdsmiljø i byggeriet.

Fungerer som, syns- og skønsmand samt er medlem af bestyrelsen for Selskabet for Syns- og Skønsmænd. Er fagdommer ved retten i Randers og Horsens. 

Lotte har været en del af Stokvad siden maj 1990.