Lars Overgaard Vester

Lars Overgaard Vester

  • Teknikumingeniør
  • Konstruktion

Uddannelse:

Teknikumingeniør fra Århus Teknikum i 1991.

Autorisation:

Syns- og skønsmand udpeget af Voldgiftnævnet og Teknologisk Institut. 

Erfaring:

General erfaring siden 1992 i rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor statik, bygningskonstruktioner, byggeledelse, byggeteknisk rådgivning til entreprenører, arkitekter, private bygherre, boligforeninger og kommunale bygherrer.  

Bred erfaring med projektering og dimensionering af bærende konstruktioner indenfor beton-, stål-, murværks- og trækonstruktioner. Syn og skøn tvist sager. Analyse af og årsagsbestemmelse i forbindelse med byggeskader samt projektering af udbedringstiltag. Udbedring af byggeskader efter brand i bolig- og institutionsbyggeri samt byggeskader i betonkonstruktioner. 

Lars har været en del af Stokvad siden december 2023.