Jacob Dahl Andersen

Jacob Dahl Andersen

  • Certificeret Brandrådgiver BK2 - Fire Protection Manager CFPA-E - Bygningskonstruktør

Uddannelse:

Bygningskonstruktør fra VIA University College i Aarhus i 2020.

Autorisation:

Certificeret brandrådgiver til BK2 i 2022.

CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse i 2022. 

Erfaring:

Generel erfaring siden 2020 i rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor projektering af brandrådgivning, for boligbyggeri, kontorbygninger, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, institutioner, industri- og lagerbygninger. 

Derudover konstruktionsprojektering.

Erfaring med konstruktioner og brandrådgivning.

Jacob har været en del af Stokvad siden juni 2020.