Claus Schødt Jensen

Claus Schødt Jensen

  • Diplomingeniør
  • Konstruktion

Uddannelse:

Diplomingeniør fra Syddansk Universitet i 2019.

Erfaring:

Generel erfaring siden 2019 med projektering af betonelementer, og betonbyggerier til bolig- og kontorbyggerier, industrihaller og nu ved rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bærende konstruktioner.

Erfaring med projektering og beregning af bærende konstruktioner, samt granskning af statiske beregninger.

Claus har været en del af Stokvad siden april 2020.